CV

KOULUTUS:

2015 – 2017 Viron teatteri- ja musiikkiakatemia, Tallinna

Laulun maisteriopinnot

Pro gradu -työ: Not Good Enough? Vocal Shame Among Finnish Classical Singers.

2015 Tampereen ammattikorkeakoulu

Psykofyysinen hengityskouluohjaaja -koulutus

2010–2014 Centria Ammattikorkeakoulu, Kokkola

Musiikkipedagogi (laulunopettaja) (Laulunopettaja Sirkka Haavisto)

Opinnäytetyö 2013: Häpeä laulullisen ilmaisun esteenä: Laulunopiskelijoiden kokemuksia laulullisesta häpeästä.

Laulun B-tutkinto 14.3.2014.

Pedagoginen lopputyö: Hävettääkö laulaa? Laulunopettajien kokemuksia oppilaan laulullisesta häpeästä (2013)

2011–2012 Centria AMK, Yrkeshögskola Novia & West Coast Kokkola Opera

Oopperatyön erikoistumisopinnot (opettajina Anu Komsi, Annika Myllär, Pia Värri, Giancarlo Rizzi)

2007–2010 Keski-Pohjanmaan konservatorio Kokkola

Muusikko

2006–2007 Jyväskylän yliopisto

HuK Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

pääaineena etnologiatieteet (kulttuuriantropologia)

Kandidaatintutkielma: Here’s everything different: Saksalaisten vaihtoopiskelijoiden vapaa-ajan ja sosiaalisten suhteiden etnogafiaa Jyväskylässä

Syksy 2005 Charles University (Praha)

ECES-ohjelma (Eastern and Central European Studies)

2004-2005 Alkio-opisto

Antropologian ja kulttuurintutkimuksen linja