Lectures

Laulullista häpeää käsittelevä luento käsittelee häpeän vaikutusta ääneen ja laululliseen ilmaisuun. Tämän lisäksi käsitellään häpeän eri ilmenemismuotoja elämässä. Monet kokevat häpeän riittämättömyyden, huonommuuden ja kelvottomuuden tunteina, jotka passivoittavat ja heikentävät itseluottamusta.

Luennolla esitellään toimintatapoja, miten häpeän vaikutusta omaan osaamiseen ja elämään voidaan vähentää. Luento vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä on laulullinen häpeä? Ketkä kokevat häpeää? Korreloiko laulullisen häpeän kokeminen laulutaidon kanssa? Miten häpeä vaikuttaa kehoon ja sitä kautta ääneen? Miten häpeänsietokykyä voi kasvattaa ja voiko häpeän kahleista vapautua?

Luento räätälöidään aina kutakin kohderyhmää varten, jolloin painotusta ja näkökulmaa muutetaan kohderyhmälle sopivaksi. Luento soveltuu laulunharrastajille tai laulamisesta kiinnostuneille, ammattiopiskelijoille (laulunopiskelijoiden lisäksi instrumenttiopiskelijat), musiikkioppilaitoksen ja korkeakoulujen opettajille (painotus: häpeän vaikutus oppimiseen) sekä ammattimuusikoille.