Workshops

Häpeästä hiljaiset -työpajassa käsitellään häpeän tunnetta ja sen lukkiuttavaa vaikutusta ihmisen äänelliseen ja keholliseen ilmaisuun. Työpaja on suunnattu heille, jotka kokevat häpeää omasta äänestään tai jotka kokevat ilmaiseminen joko laulaen tai puhuen vaikeaksi. Kurssilla tehdään keho-ääniharjoitteita, jotka auttavat tunnistamaan häpeän, työstämään sitä sekä parantamaan suhdetta omaan ääneen ja minäkuvaan. Työpaja tarjoaa turvallisen ja jokaisen kokemusta kunnioittavan tilan häpeän työstämiseen ja keholliselle prosessille.

Työpajassa käytettävät harjoitteet perustuvat erilaisiin kehomieli-tekniikoihin, kuten Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän, TRE eli Trauma Releasing Exercisen ja psykofyysisen hengityskoulun harjoitteisiin.

Työpajan vetäjinä toimivat Iris Seesjärvi, laulaja (MuM), laululliseen häpeään erikoistunut laulupedagogi ja psykofyysinen hengityskouluohjaaja ja Demian Seesjärvi, Musiikkipedagogi (Yamk), psykofyysinen ääniterapeutti a ja Sertifioitu Tre-ohjaaja.

Työpajassa ei tarvitse laulaa (varsinkaan yksin!) Työpajan luonteeseen kuuluu se, että jokainen kuulostelee itseään ja omia rajojaan myös laulullisen ilmaisun suhteen. Työpajaan voi tulla siten myös “laulamattomatkin”.