CV – Iris Seesjärvi

TYÖKOKEMUS:

 • 2018- Työpajoja ja luentoja (Espoon työväenopisto, Wellamo-opisto, Suomen laulupedagogit ry.)
 • 2018- Osuuskunta Lilith (työpajoja Tampere, Helsinki; laulun yksityisoppilaat)
 • 2017 Häpeästä hiljaiset -työpajatoiminta (Seinäjoki ja Transtukipiste, HKI)
 • 2015-2017 West Coast Kokkola Opera tuottaja
 • 2014– Häpeästä hiljaiset -työpajatoiminnan sekä autenttinen ääni ja itseilmaisu -kurssin kehittämistyöprojekti
  musiikkipedagogi (YAMK) Demian Seesjärven kanssa
 • 2014– freelance-laulaja ja -laulupedagogi
 • 2002–2008 Luokanopettajan sijaisuuksia (Karttula, Kuopio, Kokkola)
  peruskouluissa ja lukioissa (opetusaineena pääosin musiikki)

     Laulajana:

 • 2015 West Coast Kokkola Opera
  solistisen kuoroensemblen jäsen Seppo Pohjolan oopperassa Harrbådan neito (kantaesitys) ja Jean Sibeliuksen oopperassa Neito tornissa
 • 2014 West Coast Kokkola Opera
  ensemble ja sairaanhoitajan rooli Kurt Weillin oopperassa Der Silbersee
 • 2012 West Coast Kokkola Opera
  Totuus koetuksella -oopperaesitys (sis. seuraavat oopperat:)
  Minnan rooli Detlev Glanertin kamarioopperassa Der Engel auf dem Schiff ja Damiran rooli Antonio Vivaldin oopperassa La Verità in cimento.
 • 2010– 2011 West Coast Kokkola Opera
  Kuorolainen oopperoissa Taikahuilu ja Carmen
 • 2009 Kokkolan kaupunginteatteri
  Lady Marionin rooli lasten musikaalissa Pinokkio
 • 2008–2009 Kokkolan kaupunginteatteri
  Kuorolaisena ja tanssijana musikaalissa Kiss me, Kate

KOULUTUS:

2015 – 2017 Viron teatteri- ja musiikkiakatemia, Tallinna

 • Laulun maisteriopinnot
 • Pro gradu -työ: Not Good Enough? Vocal Shame Among Finnish Classical Singers.

2015 Tampereen ammattikorkeakoulu

 • Psykofyysinen hengityskouluohjaaja -koulutus

2010–2014 Centria Ammattikorkeakoulu, Kokkola

 • Musiikkipedagogi (laulunopettaja) (Laulunopettaja Sirkka Haavisto)
 • Opinnäytetyö 2013: Häpeä laulullisen ilmaisun esteenä: Laulunopiskelijoiden kokemuksia laulullisesta häpeästä.
 • Laulun B-tutkinto 14.3.2014.
 • Pedagoginen lopputyö: Hävettääkö laulaa? Laulunopettajien kokemuksia oppilaan laulullisesta häpeästä (2013)

2011–2012 Centria AMK, Yrkeshögskola Novia & West Coast Kokkola Opera

 • Oopperatyön erikoistumisopinnot (opettajina Anu Komsi, Annika Mylläri, Pia Värri, Giancarlo Rizzi)

2007–2010 Keski-Pohjanmaan konservatorio Kokkola

 • Muusikko

2006–2007 Jyväskylän yliopisto

 • HuK Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
 • pääaineena etnologiatieteet (kulttuuriantropologia)
 • Kandidaatintutkielma: Here’s everything different: Saksalaisten vaihtoopiskelijoiden vapaa-ajan ja sosiaalisten suhteiden etnogafiaa Jyväskylässä

Syksy 2005 Charles University (Praha)

 • ECES-ohjelma (Eastern and Central European Studies)

2004-2005 Alkio-opisto

 • Antropologian ja kulttuurintutkimuksen linja
Iris Seesjärvi. Photo: Ulla Nikula