Luennot

Laulullista häpeää käsittelevä luento käsittelee häpeän vaikutusta ääneen ja laululliseen ilmaisuun. Tämän lisäksi käsitellään häpeän eri ilmenemismuotoja elämässä. Monet kokevat häpeän riittämättömyyden, huonommuuden ja kelvottomuuden tunteina, jotka passivoittavat ja heikentävät itseluottamusta.

Luennolla esitellään toimintatapoja, miten häpeän vaikutusta omaan osaamiseen ja elämään voidaan vähentää. Luento vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä on laulullinen häpeä? Ketkä kokevat häpeää? Korreloiko laulullisen häpeän kokeminen laulutaidon kanssa? Miten häpeä vaikuttaa kehoon ja sitä kautta ääneen? Miten häpeänsietokykyä voi kasvattaa ja voiko häpeän kahleista vapautua?

Luento räätälöidään aina kutakin kohderyhmää varten, jolloin painotusta ja näkökulmaa muutetaan kohderyhmälle sopivaksi. Luento soveltuu laulunharrastajille tai laulamisesta kiinnostuneille, ammattiopiskelijoille (laulunopiskelijoiden lisäksi instrumenttiopiskelijat), musiikkioppilaitoksen ja korkeakoulujen opettajille (painotus: häpeän vaikutus oppimiseen) sekä ammattimuusikoille.

MuM Riitta Kossi Lehtori, musiikki / Centria-ammattikorkeakoulu:

Olen seurannut Iris Seesjärven musiikillista, pedagogista ja tutkimuksellista kehitystä musiikin ammattiopinnoista lähtien. Hänen tekemistään peilaa aitous, empatia, periksiantamattomuus ja intohimo. Iris on taitava ja pidetty pedagogi, jolla on taito kohdata erilaisia ihmisiä. Minulla oli suuri ilo olla mukana Iriksen opinnäytetyöprosessissa hänen tutkimustaan tukemassa ja oppimassa herkästä aiheesta itsekin. Iris on tarttunut hyvin tärkeään aiheeseen eli häpeän vaikutukseen laulullisessa ilmaisussa. Suosittelen lämpimästi Iriksen työpajaa ja luentoa kaikille musiikin opettajille sekä musiikin harrastajille, ei ainoastaan laulajille vaan myös instrumentalisteille. Häpeä musiikillisessa ilmaisussa koskettaa tavalla tai toisella meitä jokaista.

Ammattilaulaja ja laulupedagogin palaute:

Luento puhutteli minua. Iris esitteli asiat selkeästi ja esimerkit omakohtaisuudesta olivat mielenkiintoisia ja samaistuttavia. Koin itsekin muusikkona ja laulajana monia yhtymäkohtia omaan polkuuni ammattilaiseksi eli tunnistin kyllä itseni. Luennolla huomasin, että moni harrastaja oli ammattilaisten lisäksi aiheesta todella kiinnostunut. Selvää oli tarve dialogiin ja asioiden purkuun puhumalla ja muuten työstämällä. Häpeän tunne on monelle tuttua äänenkin käytössä ja on todella tärkeää, että siitä puhutaan. Suosittelen luentoa lämpimästi ja uskon, että Häpeästä hiljaiset -työpajoista saa moni tarpeellista apua, tukea ja työkaluja.