Työpajat

Oletko kiinnostunut osallistumaan Häpeästä hiljaiset -työpajaan vuonna 2024?

Helsingissä järjestetään kaksi työpajaa, huhtikuussa ja elokuussa (tarkempi ajankohta selviää myöhemmin). Mikäli haluat tietoa työpajasta kun tarkka paikka, ajankohta ja hinta vahvistuvat, laita sähköpostiviestiä osoitteeseen iris[at]irisseesjarvi.com. Tämä ei sido työpajaan osallistumiseen.

Häpeästä hiljaiset -työpajassa käsitellään häpeän tunnetta ja sen lukkiuttavaa vaikutusta ihmisen äänelliseen ja keholliseen ilmaisuun. Työpaja on suunnattu heille, jotka kokevat häpeää omasta äänestään tai jotka kokevat ilmaiseminen joko laulaen tai puhuen vaikeaksi. Kurssilla tehdään keho-ääniharjoitteita, jotka auttavat tunnistamaan häpeän, työstämään sitä sekä parantamaan suhdetta omaan ääneen ja minäkuvaan. Työpaja tarjoaa turvallisen ja jokaisen kokemusta kunnioittavan tilan häpeän työstämiseen ja keholliselle prosessille.

Työpajassa käytettävät harjoitteet perustuvat erilaisiin kehomieli-tekniikoihin, kuten Autenttinen Ääni&Keho -menetelmän, TRE eli Trauma Releasing Exercisen ja psykofyysisen hengityskoulun harjoitteisiin.

Työpajan vetäjänä toimii Iris Seesjärvi, laulaja (MuM), laululliseen häpeään erikoistunut laulupedagogi ja psykofyysinen hengityskouluohjaaja joko yksin tai yhdessä Demian Seesjärven, Musiikkipedagogi (Yamk), psykofyysinen ääniterapeutti ja Sertifioitu Tre-ohjaaja, kanssa.

Työpajassa ei tarvitse laulaa (varsinkaan yksin!). Työpajan luonteeseen kuuluu se, että jokainen kuulostelee itseään ja omia rajojaan myös laulullisen ilmaisun suhteen. Työpajaan voi tulla siten myös ”laulamattomatkin”.

Suosittelen työpajaa lämpimästi kaikille laulullisen tai muun häpeän tunteen lamauttamille. Tämä on erinomainen alku turhista taakoista vapautumisen tielle.

Kurssilla opin yhden tärkeimmistä asioista elämässä, piirtämään itselleni ääriviivat. Sain kokea, että minulla on oikeus näkyä, kuulua ja tuntea. Näkymätön lapsi kasvoi näkyväksi!

Sain kiinni jostain hyvin oleellisesta omaan ääneeni ja häpeään liittyvästä. Jotain lähti kehossa liikkeelle ja jotain aukesi. Oli ihana kokea äänen vapaus!

Itsensä ja oman äänen kohtaamisen mahdollisuus, jota lämpimästi suosittelen.

Voimauttava, itseymmärrystä ja rohkeutta lisäävä työpaja, jossa uskalsi olla oma itsensä - sellaisena kuin on.