Laulunopetus

Laulunopetukseni tärkeimpänä lähtökohtana on turvallinen oppimisympäristö ja oppilaslähtöisyys. Jokaisella on oma, ainutlaatuinen lauluäänensä, jota on mahdollista kehittää turvallisessa ja hyvässä vuorovaikutussuhteessa. Opetuksessa huomioidaan tunteiden vaikutus ääneen sekä laulamisen psykofyysisyys: ihmisen keho. Hyödynnän opetuksessa myös psykofyysisen hengityskoulun sekä muita psykofyysisiä harjoitteita.

Jokaisella on äänioikeus ja lupa laulaa!

Ainutlaatuinen ääni - ääni ja tunteet - psykofyysisyys - turvallisuus - ilo

Olen perehtynyt auttamaan erityisesti laulullisesti häpeästä kärsiviä ihmisiä, mutta opetan myös heitä, jotka eivät koe laulullista häpeää. Tunneilla puhutaan, mutta voidaan myös olla puhumatta häpeästä. Häpeän käsittely vaatii herkkyyttä, turvallisen ympäristön ja tilaa. Jokainen askel tehdään asiakasta kuunnellen. Tulemalla tietoiseksi häpeän kehoa ja mieltä lukkiuttavasta vaikutuksesta voidaan lähteä vapauttamaan lauluääntä psykofyysisten ja äänellisten harjoitusten kautta. Onnistumisen kokemukset lisäävät laulamisen iloa ja nautintoa sekä luottamusta omaan ääneen.

Mottonani on: ”Jokaisella on äänioikeus ja lupa laulaa!”

Opetan yksityisoppilaita Helsingissä. Laulukurssien ja -työpajojen pito onnistuu myös muualla Suomessa.

Opetuskielenä suomi ja englanti.

 
 

Iriksen lauluoppilas:

Olin Iriksen oppilaana Kokkolassa 2010-luvun alussa. Hän teki silloin tutkimusta lauluun liittyvästä häpeästä ja keskustelimme siitä tunneilla. Oli helpottavaa kuulla, että häpeää omaa laulamistaan ja ääntään kohtaan kokevat monet muutkin - että en ole yksin asian kanssa. Tämä ajatus on helpottanut minua lauluharrastuksen parissa. Iriksen tunnille oli aina turvallista ja helppoa mennä, ei jännittänyt. Ja ainakin yksi häneltä opittu kylkivenytys on edelleen käytössä!

Iriksen lauluoppilas:

Herkkyyttä ja lujaa tahtoa kohdata. Työkaluja viedä eteenpäin. Uskoa siihen, että sinnikkäästi lempeästi houkuteltuna ääni vielä vapaasti helisee.

Iriksen lauluoppilas:

Kävin parin vuoden ajan laulunopetuksessa Iriksen luona Kokkolassa. Jokaisesta tunnista oli valtava hyöty ja sainkin tukea oman aidon ääneni löytämiseen, hengitykseen ja varsinkin äänialani laajenemiseen. Laulutuntien myötä minusta tuli vahvempi ja varmempi esiintyjä. Voin erittäin lämpimästi suositella ammattitaitoista ja sydämellistä laulunopettaja-Iristä!