Väitöskirjatutkijan kuulumisia: tutkimusta, tuloksia ja tulevaisuudennäkymiä

Suomalaisen klassisen laulajan häpeää ja häpeänsietokykyä käsittelevä väitöskirjatutkimukseni on vienyt merkittävän osan ajastani perhe-elämän ja opetustyön ohella. Tästä syystä en ole ehtinyt päivittämään blogia kuten olisin toivonut. Tässä kirjoituksessa päivitän kuulumisiani sekä tutkimustyön saralla että muutenkin. Mitä ovat tärkeimmät asiat, mitä tässä välissä on tapahtunut ja mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan?

 

Tutkimusta

Aloitin väitöskirjatutkimuksen teon Turun yliopistossa, musiikkitieteen oppiaineessa syksyllä 2021 . Olen onnekas sillä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto että Suomen Kulttuurirahasto  ovat myöntäneet minulle rahoitusta täyspäiväistä väitöskirjatyöskentelyä varten.

Vuonna 2022 tutkimukseen tuli hetkeksi katkos ensimmäisen lapsemme syntymän myötä. Äidiksi tuleminen ei ollut itsestäänselvyys, ja olen päivittäin kiitollinen siitä, että saan olla äiti rakkaalle lapsellemme. Uusi roolini äitinä on herättänyt minua tarkastelemaan häpeää yhä syvemmällä tasolla ja myös pohtimaan lisää lapsuudessa syntyvää häpeää.

Tutkimustyö on kaiken kaikkiaan imaissut minut mukaansa: aiheessa riittää loputtomasti tutkittavaa, luettavaa ja opittavaa. Kaikessa haastavuudessaankin se on ollut merkityksellistä, koska koen olevani tärkeän aiheen äärellä. Tästä olen myös saanut palautetta paitsi tutkimukseen osallistuneilta, myös muilta ihmisiltä. Oman tutkimuksen aineiston keräsin haastattelemalla ja sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimukseeni osallistui yhteensä 58 suomalaista klassista laulajaa. Väitöskirjani on artikkeliväitöskirja, johon kuuluu neljä artikkelia ja väitöskirjan yhteenveto-osuus.

Tuloksia

Saavutin huhtikuussa tärkeän virstanpylvään väitöstutkimuksessani, jolloin ensimmäinen vertaisarvioitu artikkelini, Unfolding Singer’s Shame: Experiences of Shame and Shaming Among Finnish Classical Singers (Laulajan häpeää avaamassa: Häpeän ja häpäisyn kokemukset suomalaisten klassisten laulajien keskuudessa), julkaistiin Musiikki-lehdessä. Varsinainen artikkeli on englanniksi, mutta artikkelin tiivistelmä on suomeksi. Tämä artikkeli on siis ensimmäinen neljästä väitöstutkimukseeni kuuluvasta artikkelista.

Sain myös yhden pitkäaikaisen projektin valmiiksi helmikuussa: maisterintutkielmaani (2017) perustuva kirja, Not Good Enough? Vocal Shame Among Finnish Classical Singers, julkaistiin Amazonissa. Erityisen otettu olen, että kansainvälisesti arvostettu pitkän linjan yhdysvaltalainen laulupedagogi David L. Jones suositteli kirjaa Facebook-sivullaan. Laulamiseen liittyvästä häpeästä ei ole juurikaan kirjoitettu eikä sitä ole tutkittu vielä kovin paljoa kansainvälisessäkään mittakaavassa. Olenkin iloinen siitä, että tämä on ensimmäinen  laulullista häpeää käsittelevä kirja ja että se on saatavilla myös kansainväliselle lukijakunnalle.

Olen päässyt myös kertomaan tutkimuksestani ja työstäni laululliseen häpeään erikoistuneena laulupedagogina eri ohjelmissa viime vuosina. Olen ollut  vierailemassa muun muassa We Love Vocals -podcastissa kahdessa eri jaksossa syksyllä 2021 ja Ääniystävä-Podcastissa huhtikuussa 2024. ). Lisäksi olen ollut puhumassa tutkimustyöstäni muun muassa Sibelius-Akatemian ja Suoni ry:n järjestämässä kansainvälisessä Muusikkoutta ja sukupuolta käsittelevässä symposiumissa helmikuussa 2024. 

Tulevaisuudennäkymiä

Häpeästä hiljaiset -työpajat jäivät tauolle koronavuosien aikana. Väitöstutkimuksen alkuvaiheessa ajankohta työpajojen jatkamiselle ei ollut vielä mahdollista, mutta nyt on vihdoinkin aika käynnistää työpajatoiminta uudelleen! Järjestän seuraavan Häpeästä hiljaiset -työpajan Helsingissä 17.-18.8.2024. Tästä tiedotan piakkoin lisää sosiaalisen median kanavilla sekä näillä sivuilla. Voit ottaa minuun myös suoraan yhteyttä, mikäli haluat, että lähetän asiasta sinulle sähköpostia.

Tutkimustyö jatkuu: tällä hetkellä työstän toista tutkimusartikkelia. Opetan myös sivutoimisesti, joten jos sinua kiinnostaa matalan kynnyksen laulutunnit, ota yhteyttä. Blogia aion kirjoittaa jatkossakin säännöllisen epäsäännöllisesti. Lupaan päivittää ainakin tutkimukseni etenemisestä, joten seuraavaa kirjoitusta ei tarvitse odottaa kolmea vuotta!

 

  • Tilaa täältä kirjani Not good Enough? Vocal Shame Among Finnish Classical Singers.

  • Lue täältä tutkimusartikkelini Unfolding Singer’s Shame Experiences of Shame and Shaming Among Finnish Classical Singers.

  • Ota yhteyttä jos haluat tulla laulutunneille tai osallistua Häpeästä hiljaiset -työpajaan.